česky slovensky deutche english
clock
ZŠ Školní jídelna, Most
Objednávání není spuštěno
Dobrý den,

z důvodu přesunu objednávání na nový server, jsou objednávky od pátku 7.11.2014 do podnělí 10.11.2014 nedostupné.

Od 10.11.2014 je objednávání přesunuto na adresu :
www.e-jidelnicek.cz


Pro rychlý přechod na nové objednávky klikněte na tento odkaz !!!Základní škola – školní jídelna, příspěvková organizace, U Stadionu 1028/4, Most

Informace pro rodiče, jejichž děti se budou stravovat ve školní jídelně
Vážení rodiče,
přihlásili jste svoje dítě ke stravování ve školní jídelně. V naší školní jídelně připravujeme
denně obědy pro cca 400 strávníků. Každý den jsou používány čerstvé suroviny a jejich další zpracování je v souladu s hygienickými požadavky a technologickými postupy.
Přihlášení na obědy je nutné 24 hodin předem, taktéž i odhlášení, např. z důvodu nemoci.
Tzn., že odhlášení oběda ráno v den odběru není možné. Odhlášky můžete u vedoucí ŠJ nahlásit osobně nebo telefonicky. Každý den do 11:00 hodin máte možnost nahlásit ve ŠJ veškeré změny na následující den (dny). Internet je přístupný denně od 14:15 do 7:00 druhého dne, vč. celého víkendu.
Při onemocnění dítěte máte nárok první den nepřítomnosti odnést si oběd domů v přinesené
nádobě – nesmí být skleněná. Určená doba výdeje do kastrůlků je v 11:30 – 11:40 hod. nebo v 12:15 – 12:25hod. a v 13:40 – 13:50 hod.
K odebírání obědů je nutné zakoupení čipu za 141,00 Kč (cena je shodná s pořizovací cenou čipu od dodavatele). Čip je spotřební zboží se zárukou 24 měsíců.
Na začátku každého školního roku je nutné dítě ke stravování přihlásit, ať již telefonicky nebo osobně, vždy poslední týden měsíce srpna.
Vždy prvních 14 dnů měsíce září, první týden v lednu a během celého měsíce června vaří školní jídelna jen jedno hlavní jídlo. Během ostatních dnů školního roku si může strávník s 48 hod. předstihem vybrat prostřednictvím terminálu u ŠJ nebo přes internet prostřednictvím přístupového kódu a PINu, taktéž na požádání u vedoucí ŠJ ze dvou hlavních pokrmů – kód a PIN vydá rodičům vedoucí ŠJ.
Školní jídelna připravuje obědy pouze ve dny školní výuky, tzn., že na dobu prázdnin nemusíte dětem obědy odhlašovat.
Z důvodu vyčerpání finančních prostředků, vždy před koncem kalendářního a školního roku,
uzavíráme týden před ukončením období stav strávníků, takže v případě onemocnění je možné odnášet obědy domů po celou dobu nemoci.
Způsob úhrady obědů: obědy platí strávník měsíčně stanovenou zálohou ve výši 510,00 Kč.
Vždy k 20. dni v měsíci současném na měsíc následující. Až po připsání zálohy na náš účet bude strávníkovi nastaven odběr obědů. Pokud uhradíte zálohu později, odběr obědů bude možný za 48 hodin, to se týká platby obědů trvalým event. jednorázovým příkazem.
Inkasní platba z účtů v České spořitelně bude také probíhat vždy cca 20. den v současném
měsíci na měsíc následující. Nový strávník po přihlášení na stravování a po vyplnění tiskopisu ve školní jídelně si vyžádá na pobočce k podpisu souhlas k inkasu na stravné pro naši školu. Jiné údaje pro založení inkasa nepotřebujete, škola uzavřela s ČS smlouvu.
Trvalý příkaz z účtu v ostatních bankách po vyplnění tiskopisu ve školní jídelně zde prosím, do zprávy pro příjemce vždy uveďte příjmení a jméno dítěte, částku 510,00 Kč, VS (variabilní symbol), který Vám nahlásí ved. ŠJ, KS (konstantní symbol) 0558, č. účtu ZŠ:
43-7255940207/0100 – nové číslo účtu od školního roku 2010/2011.
Ukončení stravování je NUTNÉ nahlásit vedoucí ŠJ, taktéž změnu č. účtu nebo příjmení.
Finanční normativy na nákup potravin = poplatky za obědy:
věková kategorie do 6 let 18,00 Kč
věková kategorie 7 – 10 let 21,00 Kč
věková kategorie 11 – 14 let 23,00 Kč
věková kategorie 15 let a více 24,00 Kč
Vyhláška č. 107/Sb./2005: „Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle jednotlivých kategorií. Školní rok se počítá:
od 01.09. současného kalendář. roku do 31.08. následujícího kalendář. roku.“
V průběhu školního roku máte možnost telefonicky se informovat o tom, jak pravidelně Vaše dítě dochází na obědy do ŠJ, taktéž prostřednictvím PINu přes internet.

Prosím, tyto informace uschovejte.
ved. ŠJ Langheinrichová
tel. 476 709 496, 733 143 582
altisima magdalena dobromila
Kontakt na správce webu: altisima@altisima.cz